Home
  • DZL
  • DZL
  • DZL
  • DZL


TERMS & CONDITIONS


De Metaalunievoorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Duurzaam Zeeuws Licht. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, uitgegeven door de Metaalunie, zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar toe, anders kunt u ze hier downloaden:

Metaalunievoorwaarden downloaden